< Chúng tôi báo giá cho các đơn hàng mua số lượng nhiều sản phẩm Sekkisei.>

Cửa hàng sẽ kiểm tra số lượng sản phẩm còn trong kho và nếu còn sản phẩm cửa hàng sẽ xin được báo giá. (Sẽ được giảm giá nếu đặt mua từ 2 sản phẩm trở lên.

  1. ① Vui lòng nhập số lượng cần thiết vào và gửi cho chúng tôi.
  2. ② Cửa hàng sẽ kiểm tra số lượng sản phẩm còn trong kho và nếu còn sản phẩm cửa hàng sẽ xin được báo giá. (Sẽ được giảm giá nếu đặt mua từ 2 sản phẩm trở lên. )
  3. ③ Quý khách vui lòng xác nhận báo giá và nếu quý khách chấp thuận, cửa hàng sẽ gửi đến quý khách biểu mẫu thanh toán bằng thẻ tín dụng.
  4. ⑤ Sau khi đã xác nhận được việc thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành bố trí gửi sản phẩm trong vòng 5 ngày làm việc của công ty chúng tôi.

New arrivals

Recommended items